Vi tar hand om ditt bostadsbolag

Välkommen till en ansvarsfull, pålitlig och engagerad disponent

Vi älskar ordning och reda

Vi erbjuder expertis inom disponenttjänster, ekonomi, förvaltning, löpande redovisning och rådgivning.

Med hjälp av effektiva och smarta system, samt ett team med omfattande erfarenhet och kunskap, levererar Disponenta konkurrenskraftig, pålitlig och smidig disponentservice till bostads- och fastighetsbolag på Åland.

En stark fastighetspartner

Vi brinner för att skapa boendetrivsel och öka fastighetsvärden. Vi hanterar bostadsbolagens ekonomi, administration, dagliga ärenden och juridiska frågor. Med långsiktig planering säkrar vi framtida underhåll och tryggar fastighetens värde. Vi tar ansvar för era avtal genom att säkerställa att de är konkurrenskraftiga och prisvärda.

Med oss får ni en pålitlig partner som tar hand om det viktiga!

Disponenta sköter bolagets ekonomi i molnet tillsammans med er

Vi tar hand om bolagets bokföring och bokslut samt ekonomisk uppföljning och rapportering. Dessutom sköter vi om vederlags-, hyres-, och leverantörsreskontra samt exempelvis lånehantering.

Vårt digitala arbetssätt gör det möjligt för bolagets styrelse att på ett enkelt, aktivt och transparent sätt följa bolagets ekonomi.

Digitalisering av aktiebok

Är ni ett av de bolag som inte ännu har överfört er aktiebok till bostadsdatasystemet?

Disponenta hjälper er gärna med överföringen!